Categories
สินค้า และ บริการ

บริษัท รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้าน ขอนแก่น อุดร มหาสารคาม ชัยภูมิ ทั้่วไทย

บริษัท ไธยวัชระก่อสร้าง จำกัด

ผลงานการันตีคุณภาพ รับเหมาก่อสร้างขอนแก่น หลายโครงการทั้งภายในประ เทศและต่างประเทศ งานภายในประเทศ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ยูนิต ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 6 ชั้น ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง ณ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โครง การก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ โครงการก่อสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานองค์พระประธาน ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติและฉุกเฉินฯ โรงพยาบาลมหา สารคาม จ.มหาสารคาม งานต่างประเทศ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารให้บริการทางการ แพทย์ โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคา รสำนักงานสาธารณสุข 5 ชั้น ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.ขอนแก่น

THAIWATCHACHARA CONSTRUCTION

ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐให้ดำเนินการโครงการก่อสร้าง

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานอาคาร งา นระบบประปา และงานโครงการต่างๆ อีกมากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งใน จังหวัดศรีสะเกษและในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด ยโสธร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด ขอนแก่น ฯลฯ รวมถึงในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศ ลาว) เป็นต้น

ประวัติบริษัท

บริษัท ไธยวัชระก่อสร้าง จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 1502/15 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 เดิมใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวัชระก่อสร้าง ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไธยวัชระก่อสร้าง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547 ก่อตั้งโดยคุณธนกฤต  ธนัชวัชรพล (หุ้นส่วนผู้จัดการ) โดยมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 22 ล้านบาทและต่อมาได้แปลสภาพกิจการเป็น บริษัท ไธยวัชระก่อสร้าง จำกัด  เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2558 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 2 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกำหนดทิศทางของบริษัท

มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและ ก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย และภูมิภาค ด้วยการส่งมอบผลงานคุณภาพระดับมาตร ฐานสากลให้แก่ลูกค้า

 

สร้างบ้าน ขอนแก่น

 

 

รับเหมาตกแต่งภายใน งบไม่บานปลาย ผลงานมากมาย งานคุณภาพ รับสร้างบ้านขอนแก่น บริษัทมีชื่อเสียงมายาวนาน สามารถ ทำงานตามงบประมาณ มีแบบให้เลือก บริการให้คำปรึกษา

Source: บริษัท รับเหมาก่อสร้าง รับสร้างบ้าน ขอนแก่น อุดร มหาสารคาม ชัยภูมิ ทั้่วไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *